I've been shooting photographs for James Dean Prague, on the premises of the restaurant, since 2014. The client's aim is to keep the style of poses and props in the spirit of 1950s America. As well as portraits of individual restaurant and club staff, my work includes product photography of food and drink, including retouching and preparation for print materials such as menus and promotional sheets. In recent years, my work has also included taking illustrative photographs for social media.
Fotografie pro James Dean Prague, pořizuji přímo v prostorách restaurace, a to již od roku 2014. Snaha klienta je udržet styl póz a rekvizit v duchu doby ameriky 50. let 20. století. Součástí mé práce, vedle portrétů jednotlivých zaměstnanců restaurace a klubu, jsou i produktové fotografie jídla a pití včetně jejich retuše a přípravy pro tiskové materiály jako jsou menu a propagační listy. V posledních letech se stává součástí mé práce také pořizování ilustračních fotografií pro sociální sítě.

Mohlo by se vám líbit / You may also like