The drawings for the client FRYDL Group, which appear in print ads and billboards as well as online, are topped off each year with a New Year's wish, where the client has boldly given me free hand since 2016. Take a look at the historical PFs of years past...

Kresby pro klienta FRYDL Group, které se zobrazují v printových reklamách, tak i v on-line prostředí, jsou každým rokem završeny novoročním přáním, kde mi klient odvážně nechává volnou ruku, již od roku 2016. Podívejte se na historické PF minulých let...

Mohlo by se vám líbit / You may also like