Cooperation with Luxury Aerial Vogue, a Czech manufacturer of sports jerseys, has been ongoing since 2012. The models are provided by the company itself from the acrobat models, for whom their products are mainly intended. The photos are taken at the same time as short videos for social networks, because some acrobatic elements are very demanding. The scene is thus always lit twice by both permanent lights and flashlights.
Spolupráce s firmou Luxury Aerial Vogue, českým výrobcem sportovních dresů, probíhá již od roku 2012. Modelky zajišťuje firma sama z řad akrobatek, pro které jsou jejich výrobky zejména určené. Fotografie vznikají zároveň s krátkými videi pro sociální stítě, protože některé akrobatické prvky jsou velmi náročné. Scéna je tak vždy svícena dvojmo jak trvalými světly tak zároveň zábleskovými reflektory.

Mohlo by se vám líbit / You may also like